warzywa

T-Fungin 75 SL - jest kompozycją środków powierzchniowo czynnych i specjalnej substancji organicznej. Zastosowany z fungicydem działa dwukierunkowo – optymalnie zwilża powierzchnię opryskiwanych roślin, zatrzymuje krople cieczy, zapobiega ich zmywaniu, wysychaniu oraz umożliwia wniknięcie substancji czynnej do wnętrza komórek rośliny, natomiast substancja organiczna wzmacnia układ odpornościowy rośliny – pomaga pokonać stres spowodowany infekcją patogenów grzybowych i szokiem po wykonanym oprysku środkiem ochrony roślin.

T-Fungin 75 SL - został przebadany doświadczalnie w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Tarnowie oraz w praktyce na wielohektarowych plantacjach produkcyjnych.

 

T-Fungin 75 SL

jako dodatek do fungicydów w zwalczaniu chorób roślin warzywnych

 

Wyniki doświadczeń w Z.D.O.O. w Tarnowie - 2016 r.

• w zwalczaniu chorób ogórka (kanciasta plamistość i mączniak rzekomy dyniowatych)

• w zwalczaniu chorób cebuli (mączniak rzekomy)

• w zwalczaniu chorób ziemniaka (alternarioza)

• w zwalczaniu chorób fasoli (bakterioza obwódkowa, antraknoza fasoli)

 

W doświadczeniach na roślinach warzywnych, z wyłączeniem oprysków interwencyjnych dla których konieczna jest pełna dawka fungicydu z dodatkiem tego adiuwanta, najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 1/2 dawki fungicydu z adiuwantem T-Fungin 75 SL. Zwiększanie dawek fungicydów w tym przypadku, nie miało wpływu na wzrost zdrowotności roślin i zwyżkę plonu.