Adiuwanty
w Twoich uprawach to wymierne korzyści.

OLMAKS 92 EC

OLMAKS 92 EC pełni równolegle funkcję adiuwanta i repelenta. Dzięki temu zwiększa skuteczność działania stosowanych środków oraz ochrania uprawy przed zwierzyną.

OLBRAS 88 EC®

OLBRAS 88 EC® stosowany przedwschodowo i powschodowo z herbicydami w zwalczaniu chwastów

T-FUNGIN 75 SL

T-Fungin 75 SL jest adiuwantem (wspomagaczem) o poszerzonym działaniu, poprawiającym skuteczność fungicydów w zwalczaniu chorób grzybowych. T-Fungin 75 SL to nowatorskie połączenie środków powierzchniowo czynnych z substancją organiczną. 

Stosowanie adiuwantów to istotne poprawienie skuteczności działania wielu herbicydów i fungicydów, a ponadto korzyści finansowe związane z możliwością obniżenia dawek stosowanych środków chwastobójczych i grzybobójczych.

adiuwanty-glowna-kafelek-kombajn

– aktywne wspomaganie działania fungicydów – OBNIŻENIE KOSZTÓW PRODUKCJI
– polepszenie jakości i zwyżka plonów – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OBROL – firma obecna wśród producentów rolnych od ponad dwudziestu pięciu lat, znana z corocznej atrakcyjnej cenowo, szerokiej oferty materiału siewnego, obejmującej najlepsze odmiany rzepaków ozimych, zbóż i kukurydzy, jak również adiuwantów, zaprawiania nasion, nawozów.

adiuwanty-drzewko