Innowacyjny adiuwant
i kondycjoner wody z efektem czystego zysku

EFECTAN 650 SL

Adiuwant – środek wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową herbicydów i insektycydów wymagających niższego pH.

Wbudowany w skład adiuwanta odpowiedni surfaktant poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewnia bardzo wysoką retencję, czyli zatrzymywanie kropel cieczy opryskowej na powierzchni liści (krople nie ulegają odbiciu od powierzchni liścia, na którą padają) oraz absorpcję, czyli wnikanie i dalszy transport substancji aktywnych herbicydów do miejsca działania.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ ADIUWANTA
Efectan 650 SL

• likwiduje antagonistyczne działanie twardej wody
• silnie zwiększa zatrzymywanie (retencję) kropel cieczy opryskowej na powierzchni opryskiwanych roślin
• zapobiega wysychaniu kropel cieczy opryskowej z powierzchni opryskiwanej
• zapewnia optymalne zwilżenie opryskiwanej powierzchni
• wzmaga wnikanie (absorpcję) substancji aktywnej do komórek roślinnych i ich transport do miejsca działania

Inny składnik adiuwanta Efectan 650 SL, zapobiega całkowitemu wysychaniu kropel cieczy opryskowej na opryskiwanej powierzchni, zabezpieczając w ten sposób możliwość pełniejszego wnikania substancji aktywnej herbicydów do komórek roślinnych na drodze dyfuzji.

Tak wielostronne działanie adiuwanta Efectan 650 SL, zapewnia uzyskanie wysokiej skuteczności działania herbicydów zawierających glifosat i pełne wykorzystanie ich potencjału chwastobójczego.

Przy zastosowaniu adiuwanta Efectan 650 SL można niejednokrotnie zredukować dawkę herbicydu z grupy glifosatów o około 30%, co daje określone, wymierne korzyści finansowe.

efektan-pola

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania preparatu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Stosowanie adiuwantów to istotne poprawienie skuteczności działania wielu herbicydów i fungicydów, a ponadto korzyści finansowe związane z możliwością obniżenia dawek stosowanych środków chwastobójczych i grzybobójczych.

adiuwanty-glowna-kafelek-kombajn

– aktywne wspomaganie działania fungicydów – OBNIŻENIE KOSZTÓW PRODUKCJI
– polepszenie jakości i zwyżka plonów – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OBROL – firma obecna wśród producentów rolnych od ponad dwudziestu pięciu lat, znana z corocznej atrakcyjnej cenowo, szerokiej oferty materiału siewnego, obejmującej najlepsze odmiany rzepaków ozimych, zbóż i kukurydzy, jak również adiuwantów, zaprawiania nasion, nawozów.

adiuwanty-drzewko