adiuwanty-header-tfungin

Kompleksowo współdziała z fungicydami

T-FUNGIN 75 SL

T-Fungin 75 SL jest kompozycją środków powierzchniowo czynnych i specjalnej substancji organicznej.

Zastosowany z fungicydem działa dwukierunkowo – optymalnie zwilża powierzchnię opryskiwanych roślin, zatrzymuje krople cieczy, zapobiega ich zmywaniu, wysychaniu oraz umożliwia wniknięcie substancji czynnej do wnętrza komórek rośliny, natomiast substancja organiczna wzmacnia układ odpornościowy rośliny – pomaga pokonać stres spowodowany infekcją patogenów grzybowych i szokiem po wykonanym oprysku środkiem ochrony roślin.

T-Fungin 75 SL został przebadany doświadczalnie w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Tarnowie oraz w praktyce na wielohektarowych plantacjach produkcyjnych.

butelka-tfungin

T-Fungin 75 SL jest nowoczesnym adiuwantem podwyższającym skuteczność fungicydów w zwalczaniu chorób grzybowych w wielu uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

T-Fungin 75 SL zwiększa wzrost efektywności fungicydów do których został dodany o 10-20%.

okejka

T-Fungin 75 SL w zwalczaniu chorób roślin warzywnych

T-Fungin 75 SL w ochronie upraw pszenicy

T-Fungin 75 SL w zwalczaniu chorób grzybowych jabłoni

T-Fungin 75 SL w zwalczaniu chorób roślin warzywnych

• w zwalczaniu chorób ogórka (kanciasta plamistość i mączniak rzekomy dyniowatych)
• w zwalczaniu chorób cebuli (mączniak rzekomy)
• w zwalczaniu chorób ziemniaka (alternarioza)
• w zwalczaniu chorób fasoli (bakterioza obwódkowa, antraknoza fasoli)

W doświadczeniach na roślinach warzywnych, z wyłączeniem oprysków interwencyjnych dla których konieczna jest pełna dawka fungicydu z dodatkiem tego adiuwanta, najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 1/2 dawki fungicydu z adiuwantem T-Fungin 75 SL. Zwiększanie dawek fungicydów w tym przypadku, nie miało wpływu na wzrost zdrowotności roślin i zwyżkę plonu.

T-Fungin 75 SL w ochronie upraw pszenicy

Włączenie adiuwanta T-Fungin 75 SL do programu ochrony upraw pszenicy stwarza Państwu możliwość polepszenia efektywności zabiegów fungicydowych, których połączenie z nawożeniem dolistnym da obniżkę kosztów produkcji i zwyżkę plonów oraz wpisujące się w zintegrowany system ochrony i uprawy roślin ograniczenie ilości szkodliwych substancji wprowadzanych do środowiska naturalnego.

Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły:
• wzrost efektywności fungicydów po dodaniu adiuwanta T-Fungin 75 SL o 10-20%
• możliwość znacznego obniżenia dawek stosowanych fungicydów
• zwiększenie plonów
• wzrost efektów finansowych wynikających ze zmniejszonych nakładów i wzrostu plonów

T-Fungin 75 SL w zwalczaniu chorób grzybowych jabłoni

Dodanie adiuwanta T-Fungin 75 SL do programu ochrony sadów jabłoniowych da Państwu możliwość skorzystania z bardzo nowatorskiego rozwiązania w szeroko pojętym cyklu produkcyjnym jabłek. Możliwość polepszenia efektywności zabiegów fungicydowych przekładająca się na dochodzącą do 10% zwyżkę zdrowego plonu to konkretny efekt ekonomiczny, który możecie Państwo uzyskać po włączeniu w ten cykl adiuwanta T-Fungin 75 SL.

Dzięki wykorzystaniu tego wspomagacza istnieje perspektywa osiągnięcia wysokiej w praktyce skuteczności zabiegów, przy zastosowaniu także niższych z zalecanych dawek fungicydów. Dodatkowe korzyści płynące ze stosowania tego preparatu to szansa zredukowania ilości szkodliwych substancji tak zwanych „pozostałości” w owocach oraz ograniczenia nagromadzania szkodliwych związków chemicznych w środowisku naturalnym.

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń:

tabela-tfungin

Przed zastosowaniem preparatów należy zapoznać się z etykietą oraz etykietą – instrukcją załączoną do opakowania wybranego środka ochrony roślin z którym ma on być użyty.

Stosowanie adiuwantów to istotne poprawienie skuteczności działania wielu herbicydów i fungicydów, a ponadto korzyści finansowe związane z możliwością obniżenia dawek stosowanych środków chwastobójczych i grzybobójczych.

adiuwanty-glowna-kafelek-kombajn

– aktywne wspomaganie działania fungicydów – OBNIŻENIE KOSZTÓW PRODUKCJI
– polepszenie jakości i zwyżka plonów – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OBROL – firma obecna wśród producentów rolnych od ponad dwudziestu pięciu lat, znana z corocznej atrakcyjnej cenowo, szerokiej oferty materiału siewnego, obejmującej najlepsze odmiany rzepaków ozimych, zbóż i kukurydzy, jak również adiuwantów, zaprawiania nasion, nawozów.

adiuwanty-drzewko