olbras2

OLBRAS 88 EC®

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych

Stosując Olbras 88 EC® przy zmniejszonej o 25%-30% dawce herbicydu zyskujesz obniżkę kosztów produkcji oraz lepszą skuteczność w zwalczaniu chwastów.

                                                                                                                                                     30%-50% WZROST SKUTECZNOŚCI                                                                                                                                                             ZWALCZANIA CHWASTÓW

 

 W OPRYSKACH NAGLEBOWYCH

• zapobiega wypłukaniu herbicydu do głębszych warstw gleby, niedostępnych dla korzeni kiełkujących chwastów

• spowalnia proces rozkładu herbicydu

• okrywa mikrofilmem powierzchnię gleby, przeciwdziała jej wysychaniu stwarzając lepsze warunki do skiełkowania chwastów i zniszczenia ich przez herbicyd

Zastosowanie i dawki:

Z herbicydami stosowanymi naglebowo zawierającymi substancje czynne np.: metazachlor, chlomazon, metrybuzyna, linuron, diflufenikan, pendimetalina, metamitron. Uprawy: rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto, ziemniak, burak cukrowy.
• dawka: 1,5 l/ha

W OPRYSKACH NALISTNYCH

• zapewnia optymalne zwilżenie opryskiwanej powierzchni

• zatrzymuje (retencja) krople cieczy opryskowej na powierzchni liści chwastów

• wspomaga wnikanie (absorpcja) substancji aktywnej herbicydu do wnętrza rośliny chwastu

• przeciwdziała wysychaniu i zmywaniu cieczy opryskowej z powierzchni liści chwastów

 

 

 

Zastosowanie i dawki:

Z herbicydami, z którymi IOR-PIB zaleca (zalecenia 2016/2017) stosowanie adiwantów:

Burak cukrowy i pastewny: Powertwin 400 SL, Safari 50 WG, Trilon 50 WG, Nabos 50 WG, Burafari-Pro 50 WG, Goltix Compact 90 WG, Kemifam Super Koncentrat 320 EC Graminicydy: Agil–S 100 EC, Bosiak 100 EC, Graminis 05 EC, Pilot 10 EC, Select Super 120 EC, Szogun 10 EC, Centurion Plus 120 EC, Elegant 05 EC, Golden Tepra 050 EC, Grapan Extra 040 EC, Lampart 05 EC

Kukurydza: Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Stellar 210 SL, Squash 240 SC, Vectis 240 SC, Focus Ultra 100 EC Pszenica jara: Dragon 450 WG, Cuckoo 750 WG, Helgran 75 WG, Pleban 75 WG, Helmstar 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 750 WG, Tribex 75 WG, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Norton 069 EW, Rumba 069 EW

Pszenica ozima: Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Nuance 75 WG, Viking 75 WG, Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW, Puma Uniwersal 069 WG, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos. Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Cuckoo 750 WG, Hegran 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Pleban 75 WG, Mover 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Nomad 75 WG

Jęczmień jary: Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Naxel 75 WG, Nuance 75 WG, Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Viking 75 WG

Ziemniak: Graminicydy: Agil–S 100 EC, Bosiak 100 EC, Targa 10 EC, Targa Super 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Pilot Max 10 EC, Select Super 120 EC, Szogun 10 EC

Pszenżyto: Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Dragon NT 450 WG, Nomad WG, Mover 75 WG

Groch: Agro Bentazon 480 SL, Basagran 480 SL, Corum 502,4 SL, Realchemie Bentazon SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 SL, Wolof C 480 SL

Graminicydy: Agil–S 100 EC, Bosiak 100 EC, Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC, Grapan Extra 40 EC, Pantera 040 EC

Bobik: Fusilade Forte 150 EC

• dawka: 1,5 l/ha