sad

T-Fungin 75 SL-jest adiuwantem (wspomagaczem) o poszerzonym działaniu, poprawiającym skuteczność fungicydów w zwalczaniu chorób grzybowych.

T-Fungin 75 SL- to nowatorskie połączenie środków powierzchniowo czynnych z substancją organiczną. W wyniku takiej kompozycji uzyskano preparat, który zastosowany z fungicydem optymalnie zwilża opryskiwaną powierzchnię, zatrzymuje krople cieczy roboczej, zapobiega ich zmywaniu i wysychaniu a ponadto działa hamująco na rozwój patogenów. 

Ocena skuteczności preparatu T-Fungin 75 SL, jako dodatku (adiuwanta) do fungicydów w zwalczaniu parcha jabłoni przeprowadzona została w Instytucie Ogrodnictwa – Pracowni Fitopatologii w Skierniewicach.

Biologiczną skuteczność preparatu T-Fungin 75 SL wykazano na podstawie wyników otrzymanych po wykonaniu 17 oprysków przeciwko parchowi jabłoni w okresie między 2 kwietnia a 12 września 2014 roku, w kombinacjach z zastosowaniem zróżnicowanych dawek (wyższych i niższych, zgodnych z etykietami fungicydów) z dodatkiem adiuwanta lub bez.

Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie adiuwanta T-Fungin 75 SL w mieszaninach z fungicydami w zakresach zarejestrowanych dawek zgodnych z ich etykietami, poprawiało skuteczność zwalczania parcha jabłoni o ca 10%. Doświadczenia były przeprowadzone na jabłoniach odmiany Cortland. T-Fungin 75 SL w prowadzonych badaniach nie wykazał fitotoksycznych objawów na liściach i na owocach.

Dodanie adiuwanta T-Fungin 75 SL do programu ochrony sadów jabłoniowych da Państwu możliwość skorzystania z bardzo nowatorskiego rozwiązania w szeroko pojętym cyklu produkcyjnym jabłek. Możliwość polepszenia efektywności zabiegów fungicydowych przekładająca się na dochodzącą do 10% zwyżkę zdrowego plonu to konkretny efekt ekonomiczny, który możecie Państwo uzyskać po włączeniu w ten cykl adiuwanta T-Fungin 75 SL.

 

Dzięki wykorzystaniu tego wspomagacza istnieje perspektywa osiągnięcia wysokiej w praktyce skuteczności zabiegów, przy zastosowaniu także niższych z zalecanych dawek fungicydów.Dodatkowe korzyści płynące ze stosowania tego preparatu to szansa zredukowania ilości szkodliwych substancji tak zwanych „pozostałości” w owocach oraz ograniczenia nagromadzania szkodliwych związków chemicznych w środowisku naturalnym.

 

 

T-Fungin 75 SL - jako dodatek do fungicydów w zwalczaniu parcha jabłoni Wyniki doświadczeń w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach - 2015 r.