T-Fungin 75 SL-jest adiuwantem (wspomagaczem) o poszerzonym działaniu, poprawiającym skuteczność fungicydów w zwalczaniu chorób grzybowych.

T-Fungin 75 SL-to nowatorskie połączenie środków powierzchniowo czynnych z substancją organiczną. W wyniku takiej kompozycji uzyskano preparat, który zastosowany z fungicydem optymalnie zwilża opryskiwaną powierzchnię, zatrzymuje krople cieczy roboczej, zapobiega ich zmywaniu i wysychaniu a ponadto działa hamująco na rozwój patogenów.

T-Fungin 75 SL został przebadany zarówno doświadczalnie, jak i w praktyce na wielkotowarowych powierzchniach uprawowych. W 2013 roku w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu zostały przeprowadzone doświadczenia w kilku kombinacjach, nad zastosowaniem T-Funginu 75 SL jako dodatku do fungicydów w zwalczaniu chorób grzybowych (mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, łamliwość źdźbła) w pszenicy ozimej. W 2014 roku T-Fungin 75 SL zastosowano także doświadczalnie na plantacjach produkcyjnych pszenicy ozimej w kilku położonych w różnych lokalizacjach gospodarstwach rolnych.

Analiza wyników doświadczeń ścisłych i na plantacjach produkcyjnych z T-Funginem 75 SL dowiodła znaczący wzrost skuteczności działania fungicydów. Uzyskano również bardzo dobrą efektywność zwalczania patogenów z zastosowaniem tego adiuwanta przy zmniejszonych o połowę dawkach fungicydów, współmierną z efektywnością przy zalecanych dawkach maksymalnych.

W latach 2013 i 2014 równolegle z doświadczeniami głównymi, prowadzone były badania z dodaniem do cieczy roboczej (T-Fungin 75 SL + fungicyd) nawozu dolistnego Microplan Zboże­ firmy Olimax, uzyskując wyniki wskazujące, iż użycie takiej kombinacji środków daje możliwość osiągnięcia wyższego progu w potencjale plonotwórczym. W doświadczeniach polowych, w których zastosowano fungicyd w zmniejszonej o 50% dawce + T-Fungin 75 SL + Microplan Zboże, odnotowano bardzo wysoką skuteczność zabiegów – wzrost roślin był bardzo intensywny, źdźbła grubsze, liście szersze, kolor łanu intensywnie zielony, wykształcenie ziarna pełniejsze i zwiększony plon.

Włączenie adiuwanta T-Fungin 75 SL do programu ochrony upraw pszenicy stwarza Państwu możliwość polepszenia efektywności zabiegów fungicydowych, których połączenie z nawożeniem dolistnym da obniżkę kosztów produkcji i zwyżkę plonów oraz wpisujące się w zintegrowany system ochrony i uprawy roślin ograniczenie ilości szkodliwych substancji wprowadzanych do środowiska naturalnego.

- aktywne wspomaganie działania fungicydów - obniżenie kosztów produkcji

- polepszenie jakości i zwyżka plonów

- ochrona środowiska naturalnego