olbras2

OLBRAS 88 EC®

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych. Olbras 88 EC® opatentowany w 1992 r. Od tego czasu znajduje się na rynku w niezmienionej formulacji. Nowością jest również możliwość stosowania Olbrasu 88 EC® w opryskach naglebowych przed siewem nasion.

Stosując Olbras 88 EC® przy zmniejszonej o 25%-30% dawce herbicydu zyskujesz obniżkę kosztów produkcji oraz lepszą skuteczność w zwalczaniu chwastów.

30%-50% WZROST SKUTECZNOŚCI

ZWALCZANIA CHWASTÓW

 

 W OPRYSKACH NAGLEBOWYCH

• zapobiega wypłukaniu herbicydu do głębszych warstw gleby, niedostępnych dla korzeni kiełkujących chwastów

• spowalnia proces rozkładu herbicydu

• okrywa mikrofilmem powierzchnię gleby, przeciwdziała jej wysychaniu stwarzając lepsze warunki do skiełkowania chwastów i zniszczenia ich przez herbicyd

Zastosowanie i dawki:

Z herbicydami stosowanymi doglebowo zawierającymi substancje czynne: metazachlor, chlomazon, metrybuzynę, linuron, diflufenikan, metamitron1 pendimetalinę.
W uprawach: rzepaku ozimego i jarego, pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta, ziemniaków, buraka cukrowego.

dawka: 1,5 l/ha

W OPRYSKACH NALISTNYCH

• zapewnia optymalne zwilżenie opryskiwanej powierzchni

• zatrzymuje (retencja) krople cieczy opryskowej na powierzchni liści chwastów

• wspomaga wnikanie (absorpcja) substancji aktywnej herbicydu do wnętrza rośliny chwastu

• przeciwdziała wysychaniu i zmywaniu cieczy opryskowej z powierzchni liści chwastów

 

 

 

 

Zastosowanie i dawki:

z herbicydami, z którymi IOR-PIB zaleca stosowanie adiuwantów:

Burak cukrowy:
Burafari-Pro 50, Nabos 50 WG, Torero 500 SC, Trilon 50 WG,

z graminicydami: Achiba 05 EC, Bosiak 100 EC, Focus Ultra 100 EC, Pantera 040 EC, Pilot 10 EC, Targa Super 05 EC, Labrador 05 EC oraz innymi zawierającymi substancję czynną chizalofop-P-etylu.

Groch siewny i jadalny:
Agro Bentazon 480 SL, Basagran 480 SL, Corum 502,4 SL, Realchemie Bentazon SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 SL, Wolof C 480 SL

Jęczmień jary:

chwasty dwuliścienne, miotła zbożowa, owies głuchy: Foxtrot 069 EW, Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Granstar 75 WG, Pumex 069 EW

chwasty dwuliścienne: Cuckoo 75 WG, Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Naxel 75 WG, Pleban 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Viking 75 WG

Kukurydza:

chwasty dwuliścienne: Innovate 240 SC, Squash 240 SL, Vectis 240 SC, Jatagan 75 WG, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Siłacz Max 75 WG

Pszenica jara:

chwasty dwuliścienne: Dragon 450 WG, Cuckoo 75 WG, Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Nylon 75 WG, Apyros 75 WG

owies głuchy, chwasty prosowate: Foxtrot 069 EW, Norton 069 EW, Rumba 069 EW

Pszenica ozima:

chwasty jednoliścienne: Norton 069 EW, Pumex 069 EW, Rumba 069 EW, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa: Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW, Puma Uniwersal 069 WG

chwasty dwuliścienne: Jatagan 75 WG, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Siłacz Max 75 WG, Granstar 75 WG, Apyros 75 WG, Dragon NT 450 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG

Pszenżyto ozime:

miotła zbożowa, owies głuchy: Norton 069 EW, Pumex 069 EW, Rumba 069 EW

chwasty dwuliścienne: Ranga 75 WG

miotła zbożowa, perz i dwuliścienne: Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos, Jatagan 75 WG, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Siłacz Max 75 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG

Rzepak ozimy:

jednoliścienne i samosiewy zbóż: Leopard Extra 05 EC, Pilot 10 EC, Targa 10 EC oraz z innymi zalecanymi graminicydami

Ziemniak:

Agil S 100 E, Focus Ultra 100 EC, Pilot 10 EC, Fusilade Forte 150 EC, Targa 10 EC oraz z innymi zalecenymi graminicydami

Żyto ozime:

chwasty dwuliścienne: Foxtrot 069 EW, Dragon NT 450 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG

• dawka: 1-1,5 l/ha