EFECTAN 650 SL

innowacyjny adiuwant

i kondycjoner wody

Wbudowany w skład adiuwanta odpowiedni surfaktant poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewnia bardzo wysoką retencję, czyli zatrzymywanie kropel cieczy opryskowej na powierzchni liści (krople nie ulegają odbiciu od powierzchni liścia, na którą padają) oraz absorpcję, czyli wnikanie i dalszy transport substancji aktywnych herbicydów do miejsca działania.

Inny składnik adiuwanta Efectan 650 SL, zapobiega całkowitemu wysychaniu kropel cieczy opryskowej na opryskiwanej powierzchni, zabezpieczając w ten sposób możliwość pełniejszego wnikania substancji aktywnej herbicydów do komórek roślinnych na drodze dyfuzji. Tak wielostronne działanie adiuwanta Efectan 650 SL, zapewnia uzyskanie wysokiej skuteczności działania herbicydów zawierających glifosat i pełne wykorzystanie ich potencjału chwastobójczego.

Przy zastosowaniu adiuwanta Efectan 650 SL można niejednokrotnie zredukować dawkę herbicydu z grupy glifosatów o około 30%, co daje określone, wymierne korzyści finansowe.

 

WIELOFUNKCYJNOŚĆ ADIUWANTA Efectan 650 SL

• likwiduje antagonistyczne działanie twardej wody

• silnie zwiększa zatrzymywanie (retencję) kropel cieczy opryskowej na powierzchni opryskiwanych roślin

• zapobiega wysychaniu kropel cieczy opryskowej z powierzchni opryskiwanej

• zapewnia optymalne zwilżenie opryskiwanej powierzchni

• wzmaga wnikanie (absorpcję) substancji aktywnej do komórek roślinnych i ich transport do miejsca działania